DITT GÖMSTÄLLEAKTIVITETERVIRTUAL TOUROMGIVNINGARRESA HITBOKA
SKIDÅKNINGHUNDSPANNSKOTERSAFARIFISKERIDNINGJAKT
Ånnsjön erbjuder ett utmärkt fiske med ursprungliga stammar av röding och öring. Här finns storvuxna bestånd. Vid midsommartid då insektlarverna kläcks är fisket som bäst. Men även augusti är bra. Då är vattnet varmare och fisken mer rörlig.

Besöker du Klocka vintertid, d v s fram till maj har vi ett mycket fint fiske på Klocka tjärn eller Brattjärn (kombinerat med skotersafari). Här kan man givetvis fiska både röding och öring även sommartid.

Till Ånnsjön kom 1897 den engelske amiralen, Kennedy, tillsammans med sina bröder. Det var deras brinnande intresse för jakt och fiske som styrde valet av rekreationsort. När amiralen anlände hissades engelska flaggan redan första dagen och den skulle komma att vaja under de följande sextio åren som engelsmännen vistades där.

Vi kan bland annat arrangera havsfiske i Norge, trollingfiske med vår egen båt i Storsjön och Kallsjön. Har ni andra önskemål - kontakta oss så löser vi nog även dem!

  


KONTAKTA KLOCKA FJÄLLGÅRD<BR>E-POST: INFO@KLOCKAFJALLGARD.COM | TELEFON: 0647 160 50